Denktank van 7 dec krijgt vervolg

Het succes van de 1e DenkTank van 7 december smaakte voor véél van de ruim vijftig aanwezigen naar meer! Daarom organiseren we op maandag 9 april vanaf 19u30 een nieuwe editie van deze populaire meedenkavond. Wil je alles weten over ons digitale buurtplein www.achtsebarrier.nl?
Wil je zélf meedenken over hoe we de Achtse Barrier een betere, gezelligere en gezondere wijk kunnen maken? Dan mag je niet ontbreken tijdens de 2e DenkTank in de Mortel!

Het programma ziet er als volgt uit:

19u30 – 20u15   Algemene Ledenvergadering van het Leefbaarheidsteam Achtse Barrier

 • Opening door de voorzitter
 • Beknopt Financieel overzicht  van het afgelopen jaar
 • Subsidiemogelijkheden in de wijk
 • Overzicht activiteiten in 2017 en vooruitzichten 2018
 • Rondvraag

20u15 – 20u35   Kennismaken met Samen Beter, de landelijke beweging van vitale wijken
20u35 – 21u15   1e ronde werkgroepen, kies uit één van de 4 onderwerpen
21u15 – 21u55   2e ronde werkgroepen, grijp een 2e kans om mee te denken
21u55 – 22u15   Conclusies en vervolgstappen

In de werkgroepen diepen we, samen met deskundigen van Samen Beter, de volgende  onderwerpen verder uit:

 1. Privacy by Design. We delen steeds meer online. Specialisten van Samen Beter gaan op het Buurtplein de drempels tussen de verschillende online toepassingen waar jij actief wilt zijn weghalen. Maar hoe bewaak je dan jouw privacy? Speel onze privacy game en help ons samen met jou ontdekken wat werkt en wat niet.
   
 2. Ons digitale buurtplein. Op het digitale Buurtplein www.AchtseBarrier.nl is al veel informatie te vinden die voor wijkbewoners interessant kan zijn. We willen nu graag weten of ze die informatie ook makkelijk kunnen vinden en wat in de presentatie beter kan. Ook willen we graag weten welke informatie nog meer in aanmerking komt voor publicatie op het plein. We staan open voor alle suggesties. Kom het ons vertellen.
   
 3. Het gezondheidsplein. Gezondheid heeft een prominente plek op het digitale buurtplein. De mensen van Elz', de eerstelijnszorg in de Achtse Barrier, laten – aan de hand van een Persoonlijke Gezondheidscheck – zien hoe de digitale hulpmiddelen op het gezondheidsplein bijdragen aan een goed en gezond leven in de wijk.
   
 4. Verhalen uit de buurt. Wel eens op verhalenexpeditie geweest? Wil je weten hoe de verhalen uit de buurt de computerprogrammeurs van Samen Beter aan het werk zetten om slimme en bruikbare ICT-hulpmiddelen te bouwen? Doe dan met ons mee en vertel jouw verhaal

Aan het eind van de avond delen we de uitkomsten van de werkgroepen met elkaar en vertellen we hoe we daarmee aan de slag gaan.

 

Lees hier het verslag van de eerste Denktank

Films Digitale Zorg