Back

Document

Wijkbewoners met elkaar verbinden, óók in coronatijd

Onze wijk telt veel bewoners die op zoek zijn naar sociale contacten of een activiteit. Maar hoe pak je dat aan en waar kun je terecht? Voor dit soort vragen is er Buurt in Bloei, een initiatief van welzijnsorganisatie WIJeindhoven. Ook in coronatijd kan Buurt in Bloei veel betekenen voor mensen die het moeilijk vinden om mensen te ontmoeten. WIJeindhoven sluit iedere woensdagochtend aan bij de nieuwe Buurtplein Bellijn van het digitale Buurtplein Achtse Barrier.

Artikel van elz' in 'Brierke van maart 2021.


No replies found..