Bijdrage SFWAB voor groepen en pleinen.

Stichting Financiën Wijkactiviteiten Achtse Barrier kent een bijdrage van € 10,00 toe aan bewonersgroepen en -verenigingen die zich hebben aangemeld op het Buurtplein en € 1,00 per aangemeld lid. Aanvragen via penningmeester.sfwab@gmail.com

Ontspanningsplein