Mantelzorg

Steeds meer mensen hebben het erg druk met de zorg voor iemand in hun familie. Bijvoorbeeld voor een partner met dementie, een hulpbehoevende ouder of een kind met psychische problemen. Als die zorg intensief en langdurig is, heet dat mantelzorg.
Eerstelijns Zorg Achtse Barrier (Elz' ) heeft dit in 2015 en 2016 als thema opgepakt.  Elz' heeft zichzelf de vragen gesteld: hoe kunnen we mantelzorgers, jong en oud, beter ondersteunen? En hoe houden we als zorgverleners het thema mantelzorg onder de aandacht?

Ben ik? Mantelzorger
De belangrijkste actie was het ontwikkelen van een eigen folder. Elz' heeft een folder opgesteld waarin alle ondersteuningsmogelijkheden in de wijk op een rijtje staan. Bij deze folder zit ook een korte vragenlijst. Door die in te vullen, kun je zelf beoordelen hoe je de mantelzorg ervaart; is de belasting nog ‘gezond' of toch niet. Met deze folder en vragenlijst willen we informatie geven, maar ook mensen stimuleren om  het onderwerp mantelzorg bespreekbaar te maken.

Leg problemen voor aan de huisarts, de thuiszorg, de fysiotherapeut, de praktijkondersteuner, de psycholoog, enzovoorts. Dat dit lastig kan zijn als u samen met uw zorgbehoevende partner of ouder in de spreekkamer zit, is begrijpelijk. Maak dan een aparte afspraak, want als u lichamelijke of mentale klachten hebt vanwege de mantelzorg, heeft u net zo goed een zorgvraag.

De folder vindt u in de wachtkamer en bij alle zorgverleners. U kunt hem ook hieronder downloaden.

Download folder
Ben ik? Mantelzorger


Inloopspreekuur in De Mortel
Als u zich zorgen maakt over iemand in uw omgeving of zelf voor iemand zorgt, kunt u ook met al uw vragen naar welzijnsspreekuur  in de Mortel. Dit inloopspreekuur  is  op elke woensdagochtend van 09:00-11:00 uur. Iedere eerste woensdag van de maand sluit van 10:00-11:00u een verpleegkundige van ZuidZorg aan bij het welzijnsspreekuur.

App Fello: app voor plannen van mantelzorgtaken
Zorgt u samen met anderen voor iemand in uw naaste omgeving? Dan moeten misschien een aantal dingen geregeld worden, zoals het doen van boodschappen of een bezoek aan het ziekenhuis.
De app Fello kan u daarbij helpen. Via deze app kunt u andere mantelzorgers eenvoudig op de hoogte houden en de zorgtaken verdelen. De app kunt u hier gratis downloaden, of ga naar Google Play of de iOS Appstore.

Mantelzorg verlicht Eindhoven
Op http://www.mantelzorgverlicht.nl staat veel informatie over mantelzorgondersteuning in Eindhoven. Onder meer over:

  • Voorlichting en informatie, bv. bijeenkomsten, informatiecentrum
  • Individuele begeleiding, bv. MantelzorgMaatje, online hulp, coaching
  • Lotgenotencontact, bv. Alzheimercafé, thema-avonden, Café Brein
  • Ondersteuningsgroepen, bv. voor partners van jonge mensen met dementie
  • Cursussen en trainingen, bv. oudercursus, broers- en zussencursus
  • Respijtzorg, bv. dagbesteding, logeerhuis, buitenschoolse begeleiding
  • Praktische hulp, bv. Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven

Landelijke vereniging voor mantelzorgers
De landelijke vereniging voor mantelzorgers is Mezzo: https://www.mezzo.nl/
  https://www.facebook.com/MezzoMantelzorg/

Zorgverzekeraar
Kijk ook eens op de website van uw zorgverzekaar. Sommige zorgverzekeraars bieden gratis producten aan voor mantelzorgers.