Terug

Bericht

Uitnodiging Hart&Vaatcafé

Het Hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis organiseert 4-5 maal per jaar een Hart-&Vaatcafe voor patiënten en andere belangstellenden die direct of indirect te maken hebben met hart- en vaatziekten.

Het zijn, op dit moment, online bijeenkomsten met een informatief karakter waar zorgverleners, artsen, gespecialiseerd verpleegkundigen en andere professionals, informatie geven over hart en vaat gerelateerde themas vaak aangevuld met een verhaal van een ervaringsdeskundige. Het is interactief, laagdrempelig, op maat gemaakt en gratis.

 

Waarom een Hart-&Vaatcafe

De behoefte aan voorlichting en (betrouwbare) informatie is groot

De belangrijkste doelstelling van de bijeenkomst is informatievoorziening. Dit is gericht op kennis en inzicht geven over leefstijl, voorkomen van ziekte, informatie over de aandoening, behandelingsmogelijkheden,  genezing en het leren hoe het beste om te gaan met een ziekte gelet op kwaliteit van leven.

Deze kan niet altijd gegeven worden tijdens het contact met de arts. En de patiënt blijkt niet altijd in staat de geboden informatie optimaal te verwerken en te plaatsen.

Lotgenotencontact wordt vaak onderschat.

Het delen van ervaringen, herkenning van klachten en symptomen, het uitwisselen van tips met elkaar en het gevoel krijgen dat men niet de enige is met klachten is erg belangrijk.

 

Thema Coronair lijden

Het thema van 16 december is Coronair lijden: medicatie versus dotteren versus omleidingen. Met als sprekers Frederik Zimmermann, cardioloog, Naomi Timmermans, hartchirurg io en Joost ter Woorst, hartchirurg.

 

Patiënten kunnen zich aanmelden via www.catharinaziekenhuis.nl/hartvaatcafe en krijgen de dag voor het Webinar de inloglink toegestuurd.

 


Geen reacties gevonden..