Subsidie Oranje Fonds voor het Interactieve Buurtplein

 

Het interactieve Buurtplein  www.AchtseBarrier.nl ontvangt in 2017 € 6100 van het Oranje Fonds ter bevordering van de samenwerking tussen organisaties die het maatschappelijk belang in de wijk dienen. De subsidie is bedoeld om de kennis en vaardigheden te vergroten van zogenaamde ‘buurtverbinders', die bewoners gaan ondersteunen bij het gebruik van het digitale buurtplatform in de wijk.

 

Bundeling van geld en energie bevorderen

In de wijk zijn al veel activiteiten op het gebied van gezondheid, welzijn, participatie en zelfredzaamheid van bewoners gaande. Ook vele particuliere initiatieven, zoals kinder- en ouderenactiviteiten, de wijkkrant en buurtpreventie, vallen onder de activiteiten en het is noodzakelijk al deze inspanningen te coördineren om versnippering van geld en menskracht te verminderen. De bijdrage van het Oranje Fonds is een aanzet daartoe.

 

Goede resultaten

Uit een enquête is gebleken dat de bewoners behoefte hebben aan een overkoepelend wijkplatform om alle gegevens en activiteiten in de wijk gemakkelijk te kunnen vinden en om zelf zaken toe te voegen zoals het lenen van groot gereedschap, verrichten van hand- en spandiensten voor elkaar. Daarmee zijn al goede resultaten geboekt en de meeste bewoners vinden het handig om online informatie uit te kunnen wisselen. De wijk kent zeer actieve eerstelijns zorgpartijen, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties en wenst de samenwerking nog te intensiveren om daarmee het woongenot en welzijn te verhogen en tevens de kosten voor de zorg te verminderen terwijl de kwaliteit gewaarborgd blijft.

 

Oranje Fonds

De doelstelling van het Oranje Fonds is dat wensen van organisaties op het gebied van sociale samenhang in vervulling gaan en uit dit fonds wordt het bedrag aan de Achtse Barrier uitgekeerd. In het afgelopen jaar ondersteunde het Oranje Fonds 9300 initiatieven.

 

Informatie

De Stichting Achtse Barrier Informatievoorziening  heeft het buurtplatform opgezet en zal ook het financiële beheer uitvoeren. Zij gaat ook de cursussen voor de buurtverbinders, coördinatoren en beheerders verzorgen.
Het buurtplein is te vinden onder  www.achtsebarrier.nl.