Overzicht van de organisaties in Achtse Barrier

Na het opgeven van de organisatie kunt u ook diensten toevoegen
Terug

Organisatie: Achtse Barrier Informatievoorziening

Stichting Achtse Barrier Informatievoorziening (ABinfo) is de koepel voor de werkgroepen:
* Wijkkrant 't Brierke
* Buurtplein Achtsebarrier.nl
* Wijkkalender
* Infolijn Achtse Barrier, telefoon 06-51416612
* Welkomsgroep Achtse Barrier

Voorzitter: Marian van der Woude 040-2624296
Secretaris: Martin van de Goor 040-2425961
Penningmeester: Wouter Niezing 040-2621754
Vestiging 5627
Contact 040-2425961   info@brierke.nl