Naam: Maarten Klomp
In de Achtse Barrier sinds: 1983
Project: Gezondheid op het Digitale Buurtplein

  • Maarten

"Een huisartsenpraktijk heeft ook buiten de spreekkamer de taak om iets te betekenen voor de gezondheid van de mensen in de wijk. Met dit project gebeurt dat."

"Gezondheid en Welzijn geeft tips over een gezonde levensstijl, wijst de weg en geeft informatie bij minder urgente klachten."

De digitale huisarts

Als huisarts van het eerste uur, is Maarten Klomp een bekende naam in de wijk. Al in 1983 startte hij zijn huisartsenpraktijk als derde huisarts in de Achtse Barrier. In die 35 jaar heeft hij de zorg sterk zien veranderen. Als stuurgroeplid van het Digitale Buurtplein zet hij zich nu in om de digitale zorg- en zelfzorgmogelijkheden in de wijk te vergroten en zo ook de druk op de zorg te verlichten.

Online Gezondheid
Gezondheid is een belangrijk onderdeel van het Digitale Buurtplein Achtse Barrier. Op dit online platform vind je o.a. het zorgaanbod in de wijk, kun je afspraken maken met zorgverleners en zelfs recepten aanvragen. Maar het is meer: preventie, zelfzorg en een gezonde levensstijl krijgen veel aandacht. Maarten is sinds 2014 stuurgroeplid voor het Buurtplein. Dat houdt in dat hij het beleid mede bepaalt, financiële ondersteuning regelt en verschillende partijen met elkaar verbindt. "Ik doe dat niet alleen hoor. Vanuit het gezondheidscentrum hebben we een uitgebreid netwerk dat het mogelijk maakt onze doelen te bereiken."

Druk op de zorg verlichten
"De zorg is de laatste jaren enorm veranderd. We hebben als huisartsen veel meer taken gekregen die vroeger door bijvoorbeeld de ziekenhuizen of de GGzE werden uitgevoerd. Dat levert druk op. Voor ons, maar ook voor patiënten. Dankzij de online mogelijkheden van nu, zijn mensen steeds beter geinformeerd en leren ze dat ze ons niet altijd direct nodig hebben. De rubriek Gezondheid geeft tips over een gezonde levensstijl, wijst de weg en geeft informatie bij minder urgente klachten. Zo worden mensen zelfstandiger, worden klachten voorkomen en kunnen wij er volledig voor patiënten zijn wanneer het écht nodig is. Wanneer je de mogelijkheden van de digitale samenleving goed gebruikt, kan dat de druk op het zorgstelsel flink verlichten. Daarnaast maken deze nieuwe mogelijkheden het werken aan een gezond leven ook gewoon leuk."

De rol van de huisarts in de wijk
De laatste jaren is Maarten enorm betrokken bij de wijk en haar vrijwilligers, maar in het begin van zijn loopbaan was dat wel even zoeken. "Toen ik net huisarts was, hield ik wel wat meer afstand. Zo nam ik liever geen patiënten aan uit de straat. Daarmee voelde ik mij vrijer naar de buren en kon ik bij wijze van spreken ook gewoon een keer ruzie met ze maken. Ik vind dat nu niet meer zo lastig. Sterker nog: ik ben gaan beseffen dat een huisarts meer zou moeten doen dan alleen spreekuur houden. De huisartspraktijk heeft ook buiten de spreekkamer de taak om iets te betekenen voor de gezondheid van de mensen in de wijk. Eigenlijk net als vroeger. Met dit project gebeurt dat op een eigentijdse manier."