Buurtpreventie

Buurtpreventie van het LeefbaarheidsTeam heeft succes geboekt in de wijk Achtse Barrier, het aantal inbraken is met meer dan de helft t.o.v. 2012 gedaald. Het aantal meldingen bij de politie van verdachte zaken is toegenomen, mede door een grotere meldingsbereidheid.

Op dit moment nemen 50 actieve buurtpreventen regelmatig deel aan de surveillances in de wijk, wij zijn van plan het aantal surveillances op te voeren. De opleidingen voor deze mensen worden uitgebreid en nieuwe mensen worden aangetrokken.

Ook voor de passieve buurtpreventie (het melden bij de politie en het op de hoogte blijven van de politie activiteiten in de wijk; de zg. ‘ De ogen en oren van politie') worden nieuwe mensen geworven.

Hoe veilig is onze wijk?

Algemene mededelingen voor en door buurtbewoners over veiligheid. Deze zijn niet gecontroleerd door politie of andere officiële instanties.

Voor officiële mededelingen van o.a. de politie moet je lid zijn van de buurtsignalering of de buurtpreventie. De deelnemers van deze groepen worden door de overheid gescreend op onbesproken gedrag!

Iets mee te delen? Plaats het hier!Geen recente nieuwsberichten gevonden..


Alarmmeldingen

Wijkagent twittert

Buurtpreventie twittert