OAAB voor 55+

Open Activiteiten Achtse Barrier

De OAAB, (Open Activiteiten Achtse Barrier) is een stichting opgericht voor 55 plussers. Er worden tal van activiteiten georganiseerd en deze vinden plaats in de Mortel. De activiteiten vallen onder verantwoordelijkheid van coordinatoren.

U bent van harte welkom bij onze activiteiten. Tenzij anders vermeld vinden deze plaats in de Mortel. Zie onze agenda in 't Brierke (www.brierke.nl).

Goed nieuws: we hebben geen wachtlijsten meer. Dus u kunt direct weer deelnemen aan (dubbeltjes)kienen, kaarten(maken), biljarten, wandelen (GEZOND EN GRATIS!!!!!), leesclub, buurtbibliotheek (De Boekenmortel), koersbal, spinnen, countrydansen en motorclub. Nieuw is de dartsclub op vrijdagavond. Zie ook WWW.LTAB.NL

KIENEN
Maak van vrijdag een geluksdag en kom kienen. U kunt om 13:30 bij ons in de Mortel terecht. We kienen in principe elke tweede vrijdag van de maand.

KAARTEN/SIERADEN MAKEN
Let op: het is eens in de twee weken (de even weken). En er is voldoende plaats!!          Inlichtingen bij Hetty: 241 92 92.

COUNTRY EN LINE DANSEN met de JOKI dansers
Elke dinsdag van 14:00 tot 16:00

DIVERSE ACTIVITEITEN 

De motorclub is alweer een nieuwe toertocht aan het voorbereiden. Er zijn twee nieuwe spinnewielen aangeschaft. Dus u kunt meedoen aan motortoertochten en wol spinnen. André en Erica kunnen u er alles over vertellen. Verdere informatie via onze Wilma 2426366 of ons e-mailadres. Wandelen op vrijdag kan 1 uur (Tineke 2424208) of 2 uur (Liesbeth 2426064).

VRAGEN?
Voor al uw vragen betreffende onze activiteiten en met suggesties kunt u terecht in de zaal tijdens de activiteiten, via Wilma 2426366 of via mail: oaab.achtsebarrier@gmail.com Ook in het Steunpunt dinsdagmorgen tussen 10 en 11 uur kunt U bij ons terecht.

UITBREIDING VAN ONZE ACTIVITEITEN

Heeft u ideeën over zaken die we zouden kunnen organiseren voor u? Laat het ons weten!! Vraag info via onze e-mail: oaab.achtsebarrier@gmail.com.

Tot ziens bij één van de vele activiteiten van uw OAAB-team!!
(Het OAAB neemt deel aan het Leefbaarheidsteam Achtse Barrier.)

Samenstelling bestuur OAAB per 2015
Theo van Someren Voorzitter
Wilma van Lierop 1e Secretaris  tel voor info:  040 242 63 66
Diny Smulders 2e Secretaris
Hans Everstijn 1e Penningmeester
Mieke Geven 2e Penningmeester

Evenementen Showcase is tijdelijk niet beschikbaar.