Geschiedenisboek van Achtse Barrier

De historie van de Achtse Barrier

Prinsejagt en Oude Bosschebaan 8

Deze foto uit 1965 is genomen vanaf de vroegere Mensfortweg (ook wel: Leikanten), het huidige fietspad van de Perpignanlaan. De hier afgebeelde boerderij is Prinsejagt, Oude Bosschebaan 6. Onder de boerderij Mensfort, Oude Bosschebaan 8. Met Mensfort en Prinsejagt zijn twee Woenselse wijken benoemd, waarvan de oorsprong in de Achtse Barrier ligt!

Volgens Theo Meulendijks, die voor het Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond onderzoek deed naar de huizen in Woensel vóór 1832, is de oudste vermelding van de hoeve Prinsejagt, die in het verpondingenregister (een soort onroerend goed belasting) van 1701. Francis van Doren was toen de eigenaar. Die eigendom ging nadien over op zijn schoonzoon, apotequer Martinus van der Vliet.
Wellicht is boerderij Prinsejagt nog ouder, want Frans (Franciscus) Swinkels zag in de kelder ervan een balk met de inscriptie 1666.

Wie is die Frans Swinkels hoor ik u zeggen. Welnu, we hebben al de vader en de moeder van Peer van Kemenade genoemd in de voorgaande artikelen en nu hebben we het over de schoonvader van Peer.

De knotlindes, inderdaad geen knotwilgen, die op beide foto's te zien zijn, werden geplaatst door de vader van Frans, Bernardus Swinkels. Het grasveld waaraan ze staan werd het Berenweike of de Driesbeer genoemd, zo vertelde Frans.

Frans is geboren op Oude Bosschebaan 8, de boerderij die op de foto boven net niet te zien is, maar links van Prinsejagt heeft gestaan.

Prinsejagt dankt zijn naam wellicht aan het feit dat een prins er met zijn gezelschap verbleef tijdens jachtpartijen. Volgens Frans had Prinsejagt grote stallen en was het ooit een herberg.

Wil van Melis
Henrie Wagenknecht