Geschiedenisboek van Achtse Barrier

De historie van de Achtse Barrier

Spaaihoef en Verroeste Spaai

Boerderij De Spaaihoef

Op de Oude Bosschebaan nummer 4 stond de Spaaihoef en op nummer 1 de Verroeste Spaai.

Het meest noordelijk stond de Verroeste Spaai, daar waar het bruggetje bij de parkeerplaats van de Cantershoef staat. Aan de andere kant van de Oude Bosschebaan, in de huidige Dauphinelaan achter het Vauclusepad stond de Spaaihoef.

In 1832 is Jan Willem Wouters eigenaar en bewoner van de Spaaihoef. Hij is groot grond- en vastgoedbezitter in wat toen Mensfort of Mensvoort heette, globaal het gebied van de Achtse Barrier, west/links en onder/ten zuiden van de waterpartij. (Het andere stuk was tot 1974 Sons grondgebied).

In de 19e eeuw hoorden bij deze boerderij uitgestrekte landerijen die goeddeels van kerken en kloosters waren geweest. In de Napoleontische tijd werden die gronden geconfisqueerd en te koop aangeboden. De gelovigen wensten die 'gestolen gronden' niet en de Staat verkocht ze daarom voor een weggeefprijs. De Spaaihoevenaars hapten toe en werden zeer rijk. Ze aten met een knagend geweten uit goudomrande borden en begonnen allerlei goede doelen te financieren. Deze Spaaihoef was er één van die grootgrond bezitters. Deze hoeve had een uithangbord met daarop een spade geschilderd." (Op den Buijs, Stadgenoten, Groot Woensels Memoriaal, deel 2).

In 1881 wonen JW Wouters' zonen Peter en Lambertus op de Spaaihoef. Hendrika Wouters komt daar bij haar ooms wonen. Johannes van Luijtelaar is later gehuwd met die Hendrika Wouters en woont met haar in 1898 in de Spaaihoef waarvan hij eigenaar werd. Later woont hij in wat tegenwoordig bekend is als restaurant ‘de Luijtervelde'.

In de Spaaihoef heeft de vader van schilder en glazenier Martien Roestenburg enkele jaren gewoond. Daarna de familie Renders, 4 zussen onder leiding van hun broer Hubertus.
De laatste bewoner was hun neef Dook (Judocus) die er woonde tot de sloop in 1973.
Er worden daarna pas in 1976 huizen gebouwd.

De Verroeste Spaai (foto) was in 1832 eigendom van Hendrik Jan van Kimmenade. De boerderij werd ook wel 'De Verroeste Spoor' genoemd.

Van de Verroeste Spaai is niet veel bekend. In het begin van de jaren 1900 woonden achtereenvolgens Van der Linden, Den Ouden en Vogels in de Verroeste Spaai.
Vanaf 1921 woont Engelbertus (Bert) van Eerd hier. Toen hij in 1963 overleed, woonden zijn zonen Antonius (Toon) en Albertus (Bert) er tot juni 1973, waarna de boerderij na een brand wordt gesloopt. Het parkeerterrein achter het winkelcentrum Ardechelaan is er voor in de plaats gekomen.
Het woonhuis annex boerderij was toen eigendom van Henricus Franciscus Cornelis van Luijtelaar, zoon van Johannes, die woonde op de boerderij die nu Luijtervelde heet.

Cantershoef
Volgens de plaquette in de 50+ flat ‘de Cantershoef' is de naam afkomstig van de Verroeste Spaai. Waarschijnlijk is de Canterse Hoeve echter een andere boerderij geweest. Want:

  1. Jan Willem Wouters erft de Canterse Hoeve in 1822.
  2. Jan Willem Wouters is in 1832 eigenaar van de Spaaihoef.
  3. Hendrik Jan van Kimmenade is in 1832 eigenaar van de Verroeste Spaai.
  4. De Canterse Hoeve was in 1796 een meerledige hoeve (Huisinge, schaepstal, schuur, 2 schoppen en bakoven).
  5. De Verroeste Spaai is in 1832 een boerderij zonder bijgebouwen.
  6. De Spaaihoef bestaat in 1832 uit 5 gebouwen.

Het is dus waarschijnlijker dat de Spaaihoef vroeger de Canterse Hoeve heette.

Stuur uw commentaar en mooie verhalen over de Achtse Barrier van vroeger naar Wil@Brierke.nl.

Wil van Melis
Henri Wagenknecht