Geschiedenisboek van Achtse Barrier

De historie van de Achtse Barrier
Wijken en buurten in Woensel
Groot Eindhoven, zoals wij dat nu kennen, is in 1920 ontstaan door samenvoeging van de kern Eindhoven met de omliggende dorpen Strijp, Gestel, Stratum, Tongelre en Woensel. Gestel bestond uit de kernen Gestel en Blaarthem en Woensel was al eerder samengevoegd met Eckart. In 1920 liep de noordgrens van Woensel ongeveer waar nu de Europalaan ligt. Voorbij De Oude Toren hield Woensel al snel op. Wel was er op de weg naar Son nog buurtschap Vlokhoven. De Vlokhovenseweg loopt nog door de buurt en tot voor kort was de Onze Lieve Vrouwekerk van Vlokhoven nog in gebruik als Roomskatholiek gebedshuis. En verderop langs de Vlokhovenseweg was er nog Philipswijk. Een wijkje voor de bazen van de Philips glasfabriek waarvan de huizen in de vorm van een gloeilamp stonden. Een deel van de huizen is nog bewaard gebleven en ook nog bewoond, maar de gloeilampvorm is niet meer herkenbaar.
 
Het oude tracĂ© van de spoorlijn vormde de grens tussen (Oud)Eindhoven en Woensel. Vanaf het spoor liep de Broekseweg vanaf waar nu het busstation aan de noordkant van het NS station ligt in noord-noord-oostelijke richting naar het buurtschap Het Broek en ging daar over in de Eckartseweg naar buurtschap Eckart, gelegen ongeveer tussen Muzenlaan en Argonautenlaan. Aurberge Eeckaerde in de Icaruslaan is een prachtig gerestaureerde Eckartse hoeve. 
 
Beide benamingen Het Broek en Eckart zijn niet meer in gebruik om wijkdelen aan te duiden. Alle oorspronkelijke bebouwing en wegenstructuur van buurtschap Het Broek heeft plaats moeten maken voor de vernieuwing. Kennedylaan, TU-terrein en Hogeschool zijn ervoor in de plaats gekomen. Ter plaatse van De Zaale op het terrein van de TUe lag vroeger de Woenselse Watermolen in De Dommel aan het einde van de Brugstraat. De woonwijk tussen Montgommerylaan en Kennedylaan en tegenover het TU terrein is vernoemd naar die molen.

 

Op de locatie die wij nu kennen als Achtse Barrier stonden vroeger 19 boerderijen. Twee ervan zijn gerestaureerd en doen nog steeds dienst als woon- en atelierruimte. De Kaalhoef en De Bus. Van enkele andere zijn de namen gebruikt om een woonwijk aan te duiden, zoals Mensfort en Prinsejagt. Dat deze nu buiten Achtse Barrier liggen geeft aan dat de bij de boerderijen behorende landerijen tot (ver) buiten de huidige Achtse Barrier te vinden waren.