ELZ Kinderen en Jeugd

Informatie, activiteiten en documentie over kinderen en jeugdige patiënten

 

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen en jongeren vanzelf. Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar kinderen en jongeren ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid van de GGD helpen.

Wat kunnen wij doen voor u en uw kind?
Jeugdgezondheid kijkt mee met het opgroeiende kind vanaf 4 jaar. JGZ luistert, denkt mee, wijst de weg en geeft advies. We zijn er voor alle ouders, kinderen en opvoeders. We werken actief samen met andere professionals. Wij bieden o.a. :

Het team Jeugdgezondheid bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. Zij werken nauw samen met gedragswetenschapper(s) binnen de GGD.

Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? 
• Stel uw vraag online via  "Ik heb een vraag".
• Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Lees hier ook meer over ons Zorgprogramma overgewicht