Start je persoonlijke route

Twee mensen met dezelfde klachten kunnen deze toch anders ervaren. Ook de manier waarop zij ermee omgaan kan per persoon verschillen. Geen mens is hetzelfde en dus ziet de weg naar verandering er voor iedereen anders uit.

Op basis van dit uitgangspunt zijn we bestaande interventies in de zorg gaan optimaliseren. Het resultaat? We noemen het de persoonlijke route. Wij geloven dat zorg het grootste effect heeft als ze aansluit op iemands eigen behoeften. Dankzij onze persoonlijke routeswordt het mogelijk om zorg aan te passen aan iemands leerstijl, motivatie, aanwezige klachten en ernst van de klachten.

Een persoonlijke route start bij iemands klacht of hulpvraag

Soms gebruik je een persoonlijke route voor zelfhulp of wachtlijstoverbrugging. Een andere keer is dat ondersteuning bij behandeling, begeleiding of nazorg. Persoonlijke routes zijn geschikt voor de ondersteuning van de hele weg van intake tot herstel.

Alleen wanneer je bent ingelogd zie je hieronder een knop om de module te starten.
Nog geen account? Maak er een aan op www.buurtpleinab.nl/gezondheid-en-welzijn


Start je persoonlijke route