Terug

Bericht

Informatieavond Positieve Gezondheid in de Mortel

Donderdag 22 november a.s. van 19:30-21:30 uur vindt in wijkcentrum De Mortel een informatieavond plaats over "Positieve Gezondheid".
Tijdens deze avond vertellen verschillende sprekers van ELZ, Buro Cement en Zuidzorg, wat Positieve Gezondheid inhoudt. We gaan ook oefenen met het spinnenweben leggen uit hoe mensen er thuis mee aan de slag kunnen, op hun telefoon of laptop. Daarnaast zal er worden gepeild of er belangstelling is voor verdere verdieping van de pijlers van Positieve Gezondheid.
Vaak denken we dat gezondheid te maken heeft met medische klachten. Maar klopt dat wel? Mensen hebben vaak meer behoefte aan aandacht voor welzijn.
Met welzijn bedoelen we onder andere: fijne sociale contacten, betekenisvol zijn, financiƫle rust hebben, psychisch goed in je vel zitten. Deze bredemanier van kijken naar gezondheid heeft een naam: Positieve Gezondheid. Steeds meer zorgverleners werken volgens de uitgangspunten van Positieve Gezondheid. En zelf kunt u er ook mee aan de slag! Daarover vertellen medewerkers van Elz, ZuidZorg (wijkverpleging) en Buro Cement (welzijnswerk) tijdens de bijeenkomst.
Het model van Positieve Gezondheid (het spinnenweb) omvat zes onderdelen: zingeving, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Aan elk onderdeel zijn zeven korte, eenvoudige vragen gekoppeld, in totaal dus 42 vragen. Als je die vragen voor jezelf beantwoordt, krijg je een goed inzicht in je leven. Waar loopt het goed en waar niet? Vervolgens kun je bekijken wat je wilt aanpakken, zelf of met hulp van anderen.

Programma:
19:00-19:30u inloop
19:30u welkom
19:40u algemene informatie
20:00u invullen spinnenweb
20:30u positieve gezondheid in de Achtse Barrier
ca. 21:00u einde
mogelijkheid tot napraten tot 21:30u
(0 Stemmen)

Geen reacties gevonden..