Terug

Activiteit

Dichter bij Huis

Hoe leer je als wijkbewoner en statushouder, die in dezelfde wijk woont, elkaar kennen? Door samen eten te koken en met elkaar bezig te zijn. Dat is de insteek van het project Dichter bij huis. Een Samenwerking van Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland en Buro Cement in de Achtse Barrier.

Het project is in september 2018 gestart met als doel de verschillende culturen bij elkaar te brengen. Gedurende vijf woensdagen waren deelnemers uit diverse landen op zoek naar elkaars gewoonten en gebruiken door samen te koken en daarna samen te eten. Ook werd er samen gewandeld door de wijk of er werden samen verhalen verteld.
Adres 5627
Contact pvangerwen@vluchtelingenwerk, wendyboeijen@wijeindhoven.nl
Dichter bij Huis