Terug

Initiatief

94 Mooie bloemen voor lieve mensen / beautiful flowers for lovely people

 

Al vrij snel na de uitbraak van corona kregen we een bericht van Eric.

Eric, een immigrant uit Taiwan.
Eric, die met zijn gezin in Nederland is komen wonen.
Eric, die zijn vaderland, huis en aard heeft achter gelaten en in een geheel nieuw bestaan met een hele andere cultuur terecht is gekomen.
En Eric, die zich nu voelt alsof ze weer echt thuis zijn. Ik hou van het leven hier

Heel graag wil Eric iets terug doen zoals hij het zelf zegt: We willen graag bloemen geven om zo bewoners van de Achtse Barrier, maar ook de boeren die de bloemen kweken te helpen

Eric wil graag weten wie het fijn vindt om een mooie bos bloemen te krijgen? Of misschien vind je dat iemand anders een bosje bloemen verdiend? Speciaal voor mensen in de Achtse Barrier.

Laat het ons horen via een mail naar

Info@abvoorelkaar.nl 

 ========

Beautiful flowers for lovely people

Soon after the corona outbreak, we received a message from Eric.
Eric, an immigrant from Taiwan.
Eric, who came to live in the Netherlands with his family.
Eric, who has left his homeland, house and nature behind and entered a completely new life with a completely different culture.
And Eric, who now feels like they are really home again. "I love life here"

Eric would very much like to give something back as he says it himself; We would like to give flowers to help residents of the Achtse Barrier, but also the farmers who grow the flowers

Eric would like to know who likes to get a beautiful bunch of flowers? Or maybe you think someone else deserves a bunch of flowers?

Let us know by sending an email to info@abvoorelkaar.nl


Gemiddelde (0 Stemmen)
94 Mooie bloemen voor lieve mensen / beautiful flowers for lovely people