Achtse Barrier volop in Beweging!

In 2014 is het team van Buro Cement gestart met de kennismaking met de wijk, haar inwoners en de diverse organisaties die actief zijn zoals het Leefbaarheidsteam, de OAAB, de OKA, de redactie van 'tBrierke, het buurtpreventieteam, de politie, Zuidzorg, de gemeente etc.. Ook heeft Cement de draad van het project van ELZ opgepikt: AB in beweging samen met Sportformule en stagiaires van Fontys. In samenwerking met de diverse organisaties is er al veel bereikt. Zoals het inloopspreekuur zorg en welzijn in de Mortel. De succesvolle bijeenkomsten voor senioren zoals de Hightea en de Snertmiddag. De wand achter de Mortel die door jong en oud van een prachtige graffiti ontwerp is voorzien. Het prullenbakkenproject samen met jongeren ter voorkoming van vuurwerkvandalisme. De nieuwe bewonersorganisatie Zaaien in de AB die veel lof oogst met hun Schuif eens Aan activiteit in de Mortel en ga zo maar door....

In 2015 heeft het team de lijn van het verbinden en activeren van buurtbewoners vorotgezet. Zo is er in samenwerking met asielzoekers van de Orangerie en buurtbewoners een toneeluitvoering geweest over het leven van een vluchteling uit SyriĆ« en heeft dit geleid tot de oprichting van de stichting Vrede en Vriendschap. Er is samen met buurtbewoners meegedacht aan de inrichting van de Mortel, de bewoners van Cantershoef hebben meegedacht in het aanbod van beweegactiviteiten, er is een netwerk en vaste activiteit voor mensen met afasie opgezet in de Mortel, een begin gemaakt met het oprichten van een digitaal buurtplein en er is in juni een BMX cross terreintje geopend door de wethouder van Kaathoven. Stuk voor stuk activiteiten waarbij Cement een belangrijke rol heeft gespeeld.

En we zetten de lijn van het ondersteunen en verzelfstandigen van nieuwe bewonersinitiatieven en voorzieiningen voort! Zo zal er dit voorjaar al een nieuwe jongerenvoorziening worden geplaatst voor de hangjeugd van de wijk  . 

 

Ons enthousiaste team voor Achtste Barrier

We werken met een team van enthousiaste en gedreven sociale ondernemers. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Mike Smits

Mike Smits is een gedreven mens die met passie en vanuit zijn hart werkt. Hij was jarenlang als vrijwilliger actief in het jongerenwerk en besloot ruim tien jaar geleden om van zijn hobby zijn beroep te maken. En dat is gelukt! Het mooiste van zijn werk vindt hij de voldoening die hij krijgt wanneer het lukt om door samenwerking iets moois neer te zetten. Door zijn oprechte betrokkenheid lukt het hem vaak om verbindingen te leggen tussen diverse groepen mensen. Hij motiveert ze om hun talenten optimaal te benutten en om elkaar te helpen.