Terug

Verhaal

Digitale Dagbesteding in de Achtse Barrier

Met dit project onderzoeken we of we thuiswonende ouderen aan het beeldbellen kunnen krijgen. Maar we gaan verder dan alleen beeldbellen. Ook kijken we of deze doelgroep thuis vanuit de eigen luie stoel een fijne dagbesteding kunnen bieden op de dagen dat ze niet naar de dagbesteding van Archipel komen.

Het begon allemaal met een telefoontje van Maarten Klomp, huisarts in de Achtse Barrier. Hij had een subsidie ontvangen van 1000 euro om de vereenzaming van ouderen in de wijk tegen te gaan. Hij koos voor beeldbellen en zocht een partner om dit verder mee op te pakken. Omdat Archipel een belangrijke rol in de wijk vervuld kwam hij bij ons uit, en wij zeiden direct JA op zijn vraag. Tijdens de eerste project overleggen kwamen we direct al tot de conclusie dat het niet bij beeldbellen moest blijven, maar dat een digitale ondersteuning van een dag via de tablet pas echt een gamechanger zou kunnen zijn, met name als we hier ook huisartsen en andere medici aan kunnen koppelen. We gingen direct en voortvarend te werk. Inmiddels zijn we twee maanden met de pilot onderweg en zijn de eerste resultaten veelbelovend.

We gingen op zoek naar cliënten, we stelden hierbij twee voorwaarden: de deelnemers moeten in de wijk wonen (voor het vangnet in de wijk bij bijvoorbeeld computer problemen) én de cliënt moet samen wonen met een partner die kan ondersteunen mocht dit nodig zijn. We ontwikkelden een app waar de cliënten met een druk op de knop direct kunnen kiezen om te bellen met het koffiemoment van de dagbesteding. Op een druilerige maandagochtend was het zover, met spanning werd er op locatie de Mortel gewacht of er een oproep tot beeldbellen van een van de cliënten zou binnenkomen. En gelukkig gebeurde dit stipt op de afgesproken tijd. Even onwennig, dat was het wel, zowel voor de groep op locatie als voor de cliënt thuis. Nu een aantal weken verder is het beeldbellen helemaal ingeburgerd in het koffiemoment. Als de medewerker de tablet nog niet op tafel heeft staan wijzen de cliënten haar er vaak even op.

Samen vonden ze een modus waarop de tablet kon integreren met het koffiemoment, en waarbij ook de cliënt op afstand deelnemer meedoet aan het gesprek. Vaak begint het met een rondje tablet: Iedereen krijgt de tablet even vast en kan een persoonlijk gesprekje voeren. Vervolgens krijgt de tablet een mooi plekje op tafel en neemt iedereen deel aan het groepsgesprek. Regelmatig wordt er gevraagd door een van de cliënten: en wat vind jij daarvan .Waarop er vanuit de tablet een antwoord komt. Ook het reageren vanuit de tablet wordt goed opgepakt.

We zijn nu bezig met de volgende stap: Het toevoegen van het persoonlijke netwerk. Waarmee we de cliënt ook laten beeldbellen met vrienden/familie. We zijn benieuwd hoe dit gaat, want met extra knoppen om op te drukken, en ook meer keuze zou het zomaar lastiger kunnen worden. Aan de hand van deze resultaten kijken we of er aanpassingen nodig zijn.

De tweede fase starten we in april. We willen dan een digitale dagbesteding voor de cliënt samenstellen. In eerste instantie algemeen: denk bijvoorbeeld aan het lezen van de krant via een app. Op het opzoeken van een weerbericht, of het doen van een woordzoeker op de tablet. Vervolgens gaan we door middel van een persoonlijk gesprek kijken naar wensen en behoeften, hobbys van nu of uit het verleden. Op basis van die informatie ontwikkelen we een persoonlijk digitaal dagbesteding programma voor de cliënt.
Omdat het een project van de wijk is en we die willen betrekken, bestaat fase 3 van het project uit het aantrekken van ouderen uit de wijk zonder indicatie. Dit is de club die nu al een jaar zonder verzetjes thuis zit, en buiten de vier muren van het huis niet veel mee krijgt van de buitenwereld. Door ook hen digivaardig te maken, en digitale dagbesteding te bieden zorgen we ervoor dat ook deze groep niet vergeten wordt en een zinvolle en fijne besteding van zijn/haar dag heeft. Er is door verschillende bewoners van de senioren flat al erg enthousiast gereageerd op deze fase. We kijken dus buiten de muren van onze eigen organisatie, en dat voelt heel erg goed!Geen reacties gevonden..