Terug

Verhaal

Een stillere toekomst door minder luchtvaart?

Beste inwoners van de Achtse Barrier Eindhoven,

De afgelopen jaren heb ik als raadslid vanuit uw wijk verschillende klachten mogen ontvangen over geluidsoverlast. Veruit de meeste van deze klachten hingen samen met Eindhoven Airport.

Mijn ouders woonden ruim 40 jaar ook onder de rook van Eindhoven Airport. Zij hadden niet kunnen weten, toen ze daar gingen wonen, dat een militaire luchthaven zou uitgroeien tot de tweede luchthaven van Nederland en zeker niet dat die luchthaven de afgelopen jaren tot 2019 zo hard zou groeien. Wat een lawaai gaf dat in de mooie zomer van 2019. Mijn ouders waren niet de enige die overlast hadden van Eindhoven Airport bleek wel uit de hoeveelheid klachten die er binnen kwamen vanuit jullie in de omliggende wijken.

Daarom zijn er in 2019 heldere afspraken gemaakt, die in het rapport van Pieter van Geel met als titel Opnieuw Verbondenzijn verwerkt. Eén van de belangrijkste afspraken voor omwonenden was een afspraak tot geluidsreductie van 30% in 2030 ten opzichte van 2019.

Helaas is het rapport niet helder geweest over de hoeveelheid geluid in 2019. Wat wel vast stond is de wetgeving voor luchthavens, waarin stond hoeveel geluid Eindhoven Airport jaarlijks mag uitstoten. De discussie over de hoeveelheid geluid is complex en bevat veel berekeningen en getallen. De discussie wordt in het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) gevoerd door veel verschillende partijen met verschillende standpunten. Ik wil jullie zonder veel getallen kort meenemen in de twee uiterste standpunten:

Aan de ene kant heb je onder andere het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en Eindhoven Airport die een standpunt innemen waardoor ze volgens de geldende wetgeving eerst wat extra geluidsruimte zouden krijgen en dan pas 30% gaan reduceren. Dit standpunt zou er op neer komen dat Eindhoven Airport slechts ongeveer 15% geluid zou moeten reduceren ten opzichte van de wet en waardoor groei van Eindhoven Airport sneller in zicht komt.

Aan de andere kant heb je vooral omwonenden, onder andere vertegenwoordigd in BVM2, die het standpunt innemen dat de wet geldt voor iedereen en dat van de maximale hoeveelheid geluid die er was toegestaan 30% gereduceerd moet gaan worden.

Ook de gemeente Eindhoven zit aan tafel in dit overleg. Omdat ik de klachten van omwonenden serieus neem en wil dat de discussie beslecht wordt heb ik een motie ingediend die gelukkig is aangenomen. Er is besloten in de raad dat ook de gemeente Eindhoven in dit overleg het standpunt moet innemen dat de maximale geluidsruimte in 2019 niet hoger kan zijn dan wat er in de wet staat. Gelukkig was er een meerderheid, maar het was spannend, want de partijen VVD, CDA en LPF waren tegen.

Ik ben erg blij met deze uitkomst van deze stemming en blijf me namens GroenLinks Eindhoven hard maken voor de inwoners van onze stad. Ze hebben lang genoeg veel ellende gehad van het geluid van de airport. Ik wilde dit succes graag met u delen omdat ik het belangrijk vind dat u weet dat er naar uw geluiden wel graag wordt geluisterd.

Indien u andere zaken met ons wilt delen weet mij dan te vinden via: b.habraken@eindhoven.nl

Bart Habraken
Raadslid voor GroenLinks in EindhovenGeen reacties gevonden..