ELZ Kinderen en Jeugd

Informatie, nieuws, websites, apps en documentie over kinderen en jeugdige patiënten

Folder overgewicht

Overgewicht bij kinderen
Zorgprogramma


Steeds meer kinderen kampen met overgewicht. Dit kan grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind. Denk aan gewichtsproblemen, diabetes en hart- en vaatziekten. Overgewicht kan ook leiden tot psychische problemen zoals lage zelfwaardering, negatief zelfbeeld en er bestaat een grotere kans dat een kind met overgewicht gepest wordt.

Uniek aanbod in de Achtste Barrier

Om te voorkomen dat een kind in aanraking komt met een van deze gevolgen heeft elz' Achtse Barrier een uniek aanbod; het Zorgprogramma Overgewicht bij kinderen Gezonde voeding, een actief beweegpatroon en zelfvertrouwen zijn daarin belangrijk.

Zorgprogramma overgewicht

Het Zorgprogramma Overgewicht bij kinderen in de Achtste Barrier is ontwikkeld voor kinderen die moeite hebben met hun gewicht en zelfbeeld. Zij worden geholpen om zicht te krijgen op hun eetgewoonten, verantwoord te bewegen en een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Daarnaast krijgen opvoeders tips en adviezen om het kind te ondersteunen en te motiveren in dit traject.

Binnen het programma werken meerdere hulpverleners intensief samen om snel, laagdrempelig en op maat hulp te kunnen bieden aan het kind en het gezin.

- Jeugdgezondheid

De jeugdverpleegkundige en de jeugdarts van zowel het consultatiebureau (0-4 jaar) als de GGD (4-19 jaar) kunnen tijdens onderzoek en contactmomenten overgewicht signaleren. Zij kijken dan samen met u naar mogelijkheden en verwijzen gericht door als dat nodig is. De mogelijke partners waarnaar kan worden doorverwezen zijn:

- Praktijkondersteuner GGZ-jeugd

Maud Dane, POH GGZ-jeugd
Huisartsenpraktijk Achtse Barrier & Medisch Centrum Artois
www.huisartsenachtsebarrier.nl     http://huisartsenpraktijkartois.nl/

- Diëtist

Marjo Geurts, diëtiste
www.diedietist.nl/marjo-geurts

- Kinderfysiotherapeut

Simone Becx, kinderfysiotherapie
www.kinderfysio.eu

- WIJeindhoven

https://wijeindhoven.nl/

- (Jeugd)psycholoog

Psychologenpraktijk OOG, kind & gezin
http://oogpsychologen.nl/

- Sportregisseur

Mark van Ginneken
https://eindhovensport.nl/kies-je-sport

- Zorgprogrammamanager

Corina Martin
corinamartin@elz.nl

Vragen of interesse?
U kunt altijd contact opnemen voor eventuele vragen en of zorgen. Stuur daarvoor een mail naar zp-overgewicht@ggdbzo.nl Wij denken graag met u mee!