Naar content

Doelstelling


Mensen en groepen in de wijk Achtse Barrier te stimuleren en ondersteunen bij sociale initiatieven en activiteiten en deze ook mogelijk te maken.

 

Bestuur

 
Naam Functie
Ghita Hergarden Voorzitter
Christ Koppelmans Secretaris
Maarten Gruijters Penningmeester
Anja van de Loo Bestuurslid
   

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Rsin/Fiscaal nummer: 859029281

KvK:  Stichting Achtse Barrier voor Elkaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17171789.